Tag: Žestok raskid Šmizle sa Božom: Ja sam odlučila da ti i ja više ne funkcionišemo! Stidi se sebe