Grande Fratello 16 (2019) Italia - prilog 10 - Ambra, Mila, Ivana, Martina & Valentina - Tuširanje